Vertrouwen en discretie vormen de belangrijkste rode draad in onze dienstverlening.

Het spreekt voor zich dat u uw privéchauffeur of directiechauffeur moet kunnen vertrouwen en dat geheimhouding de basis vormt van ons serviceniveau. Om hierover echter geen enkele twijfel te laten bestaan leggen we onze afspraken voor u vast.

Afspraken omtrent:

  • discretie
  • rijvaardigheid
  • certificering van uw chauffeur
  • punctualiteit
  • veiligheid van uw documentatie en eigendommen in het voertuig
  • aanvullende werkzaamheden (personal assistant)

De afspraken zorgen er voor dat u precies weet wat u van uw chauffeur mag verwachten.

Duidelijkheid voor u en voor uw chauffeur.

Als alle afspraken vastliggen, kan men pas echt flexibel zijn!


logo-VIPfocus-blauw1

Bewaren

Bewaren

Bewaren